„Polska Przyszłości – co i kiedy zmieni się w systemie podatkowym?”

Korespondencja z ministerstw 300x200 Polska Przyszłości   co i kiedy zmieni się w systemie podatkowym? aktualnosci

Nasze najważniejsze założenia przy konstrukcji podatku dochodowego to żeby był prosty, przejrzysty i progresywny, tj. obciążał bardziej osoby o wyższych dochodach niż osoby o niskich dochodach, a więc sprawiedliwy. Bez zastąpienia mechanizmu odprowadzania składek przez pracownika i pracodawcę mechanizmem jednolitego podatku nie da się obniżyć obciążeń dla najmniej zarabiających w sposób nie komplikujący systemu. Istotą nowego systemu jest zrównanie obciążeń wszystkich form zarobkowania (z tytułu pracy trwającej dłużej niż miesiąc) i bardziej sprawiedliwe obciążenie grup, które unikały umów o pracę, żeby nie odprowadzać składek na ZUS i NFZ. Odprowadzanie tych składek ma charakter solidarnościowy, a uciekający od ich płacenia i tak mieliby dostęp do służby zdrowia i zagwarantowaną minimalną emeryturę lub korzystaliby z systemu socjalnego wsparcia na koszt podatników. Dlatego u podstaw nowego systemu leżą uczciwość i sprawiedliwość społeczna.
Jednolity podatek zastąpi wszystkie obciążenia podatkowo-składkowe, które znajdują się pomiędzy kosztem utrzymywania pracownika, który widzi pracodawca a tym co pracownik dostaje jako dochód netto, czyli ile dostaje na rękę. Kto, kiedy i na którym etapie płaci jaką stawkę? Te dylematy znikną a pozostanie jednolity podatek – jedna danina, którą państwo samo rozdzieli na część zasilającą przyszłą emeryturę podatnika, część zapewniającą dostęp do służby zdrowia, na odpowiednik dzisiejszego podatku PIT i inne. W przypadku osób o niskich dochodach i posiadających więcej dzieci może się to wiązać z dopłatą państwa – bo pobrany jednolity podatek (dla tej grupy podatników mający stawkę 10%) będzie dużo mniejszy od sumy obciążeń spadających teraz na te osoby.
Proponowane rozwiązania to gruntowna przebudowa i uproszczenie systemu, która wymaga czasu i rozłożenia prac na kilka etapów. Na pewno zmiany nie wejdą w 2016 r., a nawet 2017 r. byłby bardzo napięty, należy zakładać, że będzie to  2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *